Log in Register

Login to your account

Create an account * * Required field

The name you entered is not valid.
Please enter a valid username. No spaces, at least 2 characters and must not contain the following characters: < > \ " ' % ; ( ) &
Password invalid.
The passwords you entered do not match. Please enter your desired password in the password field and confirm your entry by entering it in the confirm password field.
Invalid email address
The email addresses you entered do not match. Please enter your email address in the email address field and confirm your entry by entering it in the confirm email field.


Evropski dan jezikov 2016 - natečaj

Saturday, 03 September 2016 17:54

26. september je dan jezikov. Kot vsako leto v društvu učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia pripavljamo zanimivo sodelovanje s šolami na temo jezikov. Letošnja rdeča nit je Zgodbe iz šestih besed.

V priponki je vabilo k sodelovanju za osnovne in srednje šole ter njihove profesorje. Prosimo, da ga posredujete vsem aktivom tujih jezikov na vaši šoli ter aktivu učiteljev slovenkega jezika.

Nadejamo se, da bodo tako kot že leta poprej, učenci in dijaki ustvarili krasne, zanimive in inovativne izdelke. 

IATEFL Slovenia

Evropski dan jezikov 2015 - natečaj

Saturday, 12 September 2015 22:17

26. september je dan jezikov. Kot vsako leto v društvu učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia pripavljamo zanimivo sodelovanje s šolami na temo jezikov. Letošnja rdeča nit je (Pozabljene) zakladnice besed.

V priponki je vabilo k sodelovanju za osnovne in srednje šole ter njihove profesorje. Prosimo, da ga posredujete vsem aktivom tujih jezikov na vaši šoli ter aktivu učiteljev slovenkega jezika.

Nadejamo se, da bodo tako kot že leta poprej, učenci in dijaki ustvarili krasne, zanimive in inovativne izdelke. 

IATEFL Slovenia

Evropski dan jezikov 2014 - natečaj

Monday, 08 September 2014 08:42

26. september je dan jezikov. Kot vsako leto v društvu učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia pripavljamo zanimivo sodelovanje s šolami na temo jezikov. Letošnja rdeča nit je Sličnoglasje ali onomatopoija.

V priponki je vabilo k sodelovanju za osnovne in srednje šole ter njihove profesorje. Prosimo, da ga posredujete vsem aktivom tujih jezikov na vaši šoli ter aktivu učiteljev slovenkega jezika.

Nadejamo se, da bodo tako kot že leta poprej, učenci in dijaki ustvarili krasne, zanimive in inovativne izdelke. 

IATEFL Slovenia

Contact information

znak IATEFL Slovenia
p.p. 1677,
1001 Ljubljana, Slovenia
 
telefon (+386) (0)41 907 065
 
posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social networks

IATEFL Slovenia (c) 2012
Privacy Policy

Contributions to

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.